Vindkraft

Vindkraft regnes som fornybar energi og gir ingen karbondioksidutslipp under produksjonen. En annen fordel med vindkraft er at ingen drivstoff må kjøpes, siden energien er produsert av naturens ressurser.

Vindturbiner trekker ut energi gjennom vinden som gjør at vindturbinrotorbladene spinner. Rotorbladene er igjen forbundet med en generator, når rotorbladene begynner å rotere, begynner generatoren også å spinne og kan da produsere elektrisitet fra den kinetiske energien.

Vindmøllene har de siste årene blitt større, både når det gjelder høyde og rotordiameter. En større rotordiameter betyr at enda lavere vindhastighet kan produsere større mengder energi. Dette er positivt siden i dag kan du installere færre vindturbiner, men likevel like mye eller mer energi. Andre faktorer som påvirker kraftverkets elektrisitetsproduksjon er kraft, tårnhøyde, geografisk plassering og vindhastighet.

Bildet nedenfor viser de ulike komponentene i en vindturbin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vindkraft er et raskt voksende energilag i Norden og globalt. Vil du lese mer om vindkraft, kan du besøke følgende steder:

NORWEA: 
norwea.org/fakta
NORWEA kortfilmer

Svensk Vindenergi: 
svenskvindenergi.org/

NVE: 
nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vindkraft/

Energimyndigheten: 
energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/

Eolus: 
eolusvind.com

Konsesjonen omfatter området som er vist i kartet under. Den røde streken markerer den sørlige grensen, det sørlige området utelates fra konsesjonen p.g.a. andre interesser i området. Full dokumentasjon og detaljer vedrørende konsesjonen finnes på nve.no