Stenging av Skjerva bru

Fra og med mandag kveld 26. oktober vil Skjerva bru stenges for trafikk pga bygging av ny bro. Omkjøring via E6 eller Bordvedneset bru.