Sponsing av Helgelandstrappa

Eolus har sammen med Aquila Capital som eier Øyfjellet Wind AS gitt tilskudd til Foreningen til Mosjøens forskjønnelse for sitt arbeid med Helgelandstrappa. Tilskuddet dekker kostnader for å ferdigstille trappa, samt belysning per 10. trinn opp skaret.

-Helgelandstrappa er viktig for Mosjøen og det føles veldig bra at Eolus sammen med Øyfjellet Wind er med på å ferdigstille prosjektet. Som fastboende i Mosjøen ser jeg frem til å ta i bruk trappen hele veien opp på fjellet, sammen med andre innbyggere og tilreisende, sier Aina Nilsen, fra Eolus.

Les artikkelen på Helgelendingen her: https://www.helg.no/vindkraftutbyggerne-betaler-helgelandstrappa-jeg-trodde-ikke-pa-det-med-en-gang/s/5-24-556216?ns_campaign=editorial.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_fee=0&fbclid=IwAR02JRW9AlOBW09G3f3pEYvkbnzBUSyp7SObkKe2S9R4zAPNN9dM1RC6RfI&access=granted