Forsiktighetsregler dersom du må ferdes på anleggsområdet

Veidekke er godt i gang med arbeid på adkomstvegen (svart linje). På adkomstvegen står det gjerde og skilt om at dette er et anleggsområde og at uvedkommende ikke har adgang. Dersom du som grunneier må inn eller krysser anleggsområdet er det viktig at du tenker på egen sikkerhet. Du må ha synlige klær på deg (refleksvest), ha med deg grunneierkortet, melde fra på vakttelefon (46504892), samt vise stor aktsomhet. Her arbeider mange store og tunge kjøretøy.

Det er arbeid i området 20 av døgnets 24 timer, 7 dager i uka.

  • Nedsatt hastighet til 50 km/t på veien.
  • Mye sprenging oppe på fjellet, turgåere må vise svært stor forsiktighet og bes om å holde seg unna anleggsområdet.