Øyfjellet Wind AS stanser arbeidene for å lette for reinflytting.

På morgenen mandag 27 april fikk Øyfjellet Wind melding fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om at de hadde startet vårflyttingen av sin hovedflokk og har behov for å passere områdene der det pågår anleggsarbeid. På bakgrunn av denne informasjonen stanser anleggsarbeidene i området fra klokken 1830 i dag mandag 27 april for at flyttingen skal kunne gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Øyfjellet Wind AS har hele tiden vært innstilt på et godt samarbeide med reindriften innfor rammen av konsesjonene som er gitt til Øyfjellet vindkraftverk i 2016. Konsesjonen gir tillatelse til å bygge vindkraftverket og i desember 2019 ble MTA-planen for prosjektet godkjent av NVE. For Øyfjellet Wind AS har det alltid vært en forutsetning at flytting skal kunne gjennomføres på en sikker og effektiv måte samtidig som stopptiden i anleggsarbeidet begrenses til den tiden reinflyttingen faktisk pågår i området.

I forståelse med de krav til tilpasning som påhviler både reinbeitedistriktet og Øyfjellet Wind AS har selskapet i mange år søkt samarbeide med reindriften uten så langt å ha kommet frem til en avtale.