Øyfjellet Wind AS har fått melding om at reinflyttningen er gjennomført

I går kveld onsdag 29 april, fikk Øyfjellet Wind AS beskjed fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om at vårflyttningen forbi anleggsområdet er gjennomført og at anleggsarbeidene kunne starte opp igjen. På bakgrunn av denne informasjonen gjenopptas anleggsarbeidene som har vært stanset siden klokken 18.30 mandag 27 april for at flyttingen skulle kunne gjennomføres på en sikker og effektiv måte.