Om Eolus

Eolus Vind ble opprettet i Sverige 1990, som den første kommersielle vindkraftutbyggeren i Sverige. I dag er selskapet en ledende aktør i bransjen og har vært med å etablere mer enn 500 turbiner i Sverige.

Vår hovedidé er å prosjektere og bygge vindkraftverk i områder som har god tilgang på vind. Vi prosjekterer, bygger  og leverer nøkkelferdige anlegg som produserer vindkraft. Vindforholdene er det viktigste i alle våre prosjekter uansett marked.

Vindkraft er en svært viktig faktor i skiftet fra fossilt til fornybart energiforbruk. FNs bærekraftsmål nr 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Delmål 7.2 sier at vi innen 2030 skal øke andelen fornybar energi betydelig. Vi er overbevist om at de nordiske landene har gode muligheter til å bli foregangsland når det gjelder omstillingen.

For mer informasjon om Eolus besøk www.eolusvind.com