Nyheter

Eolus ansetter tekniske forvaltere på Øyfjellet vindkraftverk

Som en del av å sikre maksimal produksjon i vindkraftverket når anlegget er i drift, leter Eolus nå etter to…

Eolus ønsker Nordex' to første ansatte i Mosjøen hjertelig velkommen

Nordex som skal levere og drifte turbinene på Øyfjellet vindkraftverk, har ansatt sine første serviceteknikere i Mosjøen. Bjørnar og Åge…

Stenging av Skjerva bru

Fra og med mandag kveld 26. oktober vil Skjerva bru stenges for trafikk pga bygging av ny bro. Omkjøring via…

Begjæringen fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om stans i utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk er avvist av Oslo byfogdembete

Den 8. juli 2020 ba Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt Oslo byfogdembete om en midlertidig forføyning med krav om umiddelbar stans i utbyggingen…

Leserinnlegg: Øyfjellet skaper store verdier for fellesskapet

Les mer om hvordan Øyfjellet vindkraftverk skaper verdier for felleskapet i dette leserinnlegget i Helgelendingen: https://www.helg.no/oyfjellet-skaper-store-verdier-for-fellesskapet/o/5-24-557214

Sponsing av Helgelandstrappa

Eolus har sammen med Aquila Capital som eier Øyfjellet Wind AS gitt tilskudd til Foreningen til Mosjøens forskjønnelse for sitt…

FAQ er oppdatert

Det er mange spørsmål om Øyfjellet vindpark, derfor har vi nå oppdatert vår FAQ-side. Dere finner FAQ-siden i menyen.

Klager på MTA ikke godkjent av NVE.

19. mai 2020 vedtok NVE å ikke godkjenne de innkomne klagene på MTA- og detaljplan for Øyfjellet vindkraftverk som NVE…

Skoging i Mosåsområdet

Lierne tre holder på å skoger til mastepunkt og til kraftlinja i Mosåsområdet. Når været tillater det vil det også…

Nordex hyrer serveiceteknikere!

Nordex har startet ansettelsesprosessen av flere serviceteknikere til Øyfjellet vindkraftverk og planlegger å ha første pulje på plass i oktober…

Droneflyging og snøscooterkjøring

Det har versert diskusjoner om droneflyging og snøscooterkjøring i og omkring anleggsområdet til vindkraftverket. I forbindelse med dette vil vi…

Øyfjellet Wind AS har fått melding om at reinflyttningen er gjennomført

I går kveld onsdag 29 april, fikk Øyfjellet Wind AS beskjed fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om at vårflyttningen forbi anleggsområdet er…

Øyfjellet Wind AS stanser arbeidene for å lette for reinflytting.

På morgenen mandag 27 april fikk Øyfjellet Wind melding fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om at de hadde startet vårflyttingen av sin…

Nyhetsbrev nr 2 2020

Oyfjellet-nyhetsbrev-nr2-2020-1Last ned

Øyfjellet Wind AS har signert turbinavtale med Nordex

Øyfjellet Wind AS har tegnet avtale med Nordex Group. De skal levere 72 vindturbiner av typen N149 5,x MW, med…

Forsiktighetsregler dersom du må ferdes på anleggsområdet

Veidekke er godt i gang med arbeid på adkomstvegen (svart linje). På adkomstvegen står det gjerde og skilt om at…

Nyhetsbrev 1-2020

Nyhetsbrev nr 1 2020Last ned

Aquila Capital har kjøpt aksjene i Øyfjellet Wind AS

Gjennom en pressemelding 12. juli 2019 offentliggjorde Eolus en avtale med Aquila Capital om salg av vindparken Øyfjellet. Vilkårene i…

Godkjent MTA-plan for Øyfjellet vindpark

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har idag den 18 desember fattet vedtak om å godkjenne MTA-plan (detaljplan) for Øyfjellet vindpark.…

Nyhetsbrev Nr 1, 2019

Oyfjellet-nyhetsbrev-nr1-2019Last ned