Droneflyging og snøscooterkjøring

Det har versert diskusjoner om droneflyging og snøscooterkjøring i og omkring anleggsområdet til vindkraftverket. I forbindelse med dette vil vi klargjøre følgende:

Vi har kjørt scooter og flydd drone for å se om det finnes rein i området, for å kunne følge med på hvor de er i forhold til vårt anleggsområde. Som byggherre må Øyfjellet Wind følge byggherreforskriften uansett om anlegget på Øyfjellet er midlertidig stanset. Dette gir byggherren et ansvar for å holde oppsyn med hva som foregår i eller i nærheten av anleggsområdet, uansett om det er i drift eller ikke. Droneflygingen er utført av et firma som innehar alle nødvendige sertifikater, forsikringer og tillatelser.

Øyfjellet Wind har ved godkjenningen av MTA en direkte hjemmel til slik motorferdsel iht. motorferdselloven og nasjonal forskrift til denne.