Sponsing av Helgelandstrappa

Eolus har sammen med Aquila Capital som eier Øyfjellet Wind AS gitt tilskudd til Foreningen til Mosjøens forskjønnelse for sitt arbeid med Helgelandstrappa. Tilskuddet dekker kostnader for å ferdigstille trappa, samt belysning per 10. trinn opp skaret. -Helgelandstrappa er viktig for Mosjøen og det føles veldig bra at Eolus sammen med Øyfjellet Wind er med […]