Forsiktighetsregler dersom du må ferdes på anleggsområdet

Veidekke er godt i gang med arbeid på adkomstvegen (svart linje). På adkomstvegen står det gjerde og skilt om at dette er et anleggsområde og at uvedkommende ikke har adgang. Dersom du som grunneier må inn eller krysser anleggsområdet er det viktig at du tenker på egen sikkerhet. Du må ha synlige klær på deg […]